نوشته‌ها

اثر زئولیت بر خصوصیات خاک

تاثیر زئولیت برسبزشدن

, ,
تاثیر زئولیت برسبزشدن تاثیر زئولیت برسبزشدن  یکی از مهم ترین مراحل فنولوژیک گیاه است که: تعیین کننده موفقیت یا شکست نسبی زراعت می باشد. سبز شدن به ظهور گیاهچه در سطح خاک گفته می شود در چرخه زندگی گیاهان، جوانه زنی و سبز شدن از اهمیت ویژه ای برخوردار اس…
زئولیت در کاشت پسته ۳

زئولیت ها و عملکرد محصولات

, ,
زئولیت ها و عملکرد محصولات زئولیت ها و عملکرد محصولات زئولیت به سبب داران بون : مواد مغذی و جلوگیری از کاهش آبشویی نیتروژن خاک، عامل مهمی در رشد طول برگ در گیاهان محسوب میشود همچنین این کانی اثر مثبت بر میزان فتوسنتز ،کارایی یاخته های …
تاثیر زئولیت بر بهتر شدن محصولات

تاثیر زئولیت بر بهتر شدن محصولات

, ,
تاثیر زئولیت بر بهتر شدن محصولات تاثیر زئولیت بر بهتر شدن محصولات خاص مصرف زئولیت را بررشد اسفناج و گوجه فرنگی بررسی کردند افزودن زئولیت به خاک باعث افزایش جوانه زنی بذرهای اسفناج در مقایسه با  افزایش عملکرد محصول گوجه فرنگی تا۵۰% نسبت به شاهد می ش…
زئولیت در کشاورزی

زئولیت در کشاورزی

,
زئولیت در کشاورزی زئولیت در کشاورزی کاربرد گسترده ای در سطح صنعت و کشاورزی دارند . در اغلب کشورهایی مانند کوبا امریکا ژاپن و.. پتانسیل بالایی از این ماده معدنی با ارزش وجود دارد که استفاده از آن امروزه روز به روز افزایش میبادطبق گزارش هایی ک…

نمونه کارها

اثرات زئولیت در کشاورزی

اثرات زئولیت در کشاورزی خاک هایی که به علت شوری یا کم آبی دچار خشکسالی شده اند یا خاک هایی که در کویرهستند و با وزش بادهای شدید از حاصلخیزی درآمده اند  را میتوان با  زئولیت بهبود بخشید . علت های واکنش یون های خاک بسیار زیاد است شاید تغیرات وزش با…