آدرس دفتر مرکزی :

تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای خیابان جناح – کوچه شهید مصطفوی دهزوئی – مجتمع سامان

بخش اداری – طبقه 4

09122286475

09127216723

09126635349

09378298391

02177897482

شماره دورنگار :

+982144045663

پست الکترونیک :

آدرس کارخانه :

سمنان – میدان استاندارد -جاده نظامی- شهرک صنعتی اعلاء