پودر زئولیت

به طور خلاصه زئولیتها مواد معدنی از دسته کانهای رسی متشکل از زنجیره های تترائدی پرشمار سیلیسی و آلومینی هستند که شبکه گسترده ای از قفسه های کریستالی و فضاهای خالی ( حفرات ) با ابعاد نانومتری را ایجاد می نمایند.
پایایی و گسترش سه وجهی این شبکه ، زئولیتها را از سایر کانیهای رسی مجزا می سازد .
ویژگیهای منحصر به فرد جذب و آهسته رهیدگی ، تعویض کاتیونی ، غربال مولکولی و خواص کاتالیزوری به همراه حضور برخی ترکیبات و کاتیونهای مفید قابل جا بجایی از جمله پتاس امکان یک بازه وسیعی از کاربردهای پرشمار زئولیت ها را در صنایع کشاورزی ایجاد نموده است .
کلینوپتیلولیت از نوع پتاسیمی در بین دهها نوع زئولیت طبیعی و مصنوعی در جهان بهترین نوع پودر زئولیت برای مصارف کشاورزی می باشد .