زئولیت در دامپروی

اثرات زئولیت در پرورش دام و طیور

از اواسط دهه ۷۰ میلادی به بعد با توجه به گزارش های اولیه ای که به ویژه در کشور ژاپن منتشر گردید و به تاثیر مثبت افزودن زئولیت های طبیعی به جیره غذایی حیوانات اهلی اشاره داشت.

آزمایش های گسترده ای در مورد کاربرد زئولیت ها به عنوان مکمل غذایی گونه های متنوعی از حیوانات شامل نشخوارکنندگان، ماکیان و حتی ماهی ها صورت گرفته است.

باید یادآور شد از آنجایی که تقاضا از دامپروری ها و مرغداری ها برای تولید محصولات سالم و جلوگیری از مصرف روزافزون مکمل ها و افزودنی های شیمیایی در جیره غذایی حیوانات اهلی گسترش یافته است، به کارگیری مواد طبیعی همچون زئولیت ها به عنوان جایگزین قسمتی از مکمل های شیمیایی در جیره غذایی حیوانات می تواند مورد توجه و کنکاش بیشتر قرار گیرد.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار زئولیت در زئولیت نامه مراجعه کنید .