اثرات زئولیت در پرورش آبزیان و آکواریوم

با توجه به  نیاز روزافزون جوامع بشری به محصولات پروتئینی با منشاءحیوانی و رشد تصاعدی جمعیت جهان که تقاضا برای این محصولات را افزایش داده است بالا بردن راندمان و بهره دهی واحدهای تولیدی مد نظر قرار گرفته است .

برای دستیابی به حداکثر تولید در صنعت شیلات و آبزیان و کاهش هزینه های نگهداری ترفند های گوناگونی مورد آزمایش قرارگرفته است مانند : استفاده از آنزیمها، ویتامینها ، محرکهای رشد و دیگر مواد کمکی
که به جیره غذائی طیور اضافه میشوند . از سالها پیش متخصصین پرورش طیور و آبزیان در ایران با نام زئولیتها آشنا هستند و
مقالاتی نیز که در این زمینه در دیگر کشور ها منتشر شده در دسترس قرارگرفته است .

زئولیتها جامدات بلورین

اثرات زئولیت در پرورش آبزیان و آکواریوم با منافذ ریزند که روزنه ها ، حفره ها و کانالهائی به ابعاد ۳ تا۱۰آنگستروم دارند .

واحدهای ساختمانی اولیه زئولیتها را چهاروجهی های و تشکیل میدهند.

برای اطلاعات بیشتر به قسمت مقالات و اخبار زئولیت مراجعه کنید .